Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национално сдружение на стенографите, машинописците и компютърните оператори
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Шипка 41 карта
Телефони: +359 939 36 67
Email: kmatev@abv.bg
Тематики
Общ отдел
Статус
Активен
Кодове 978-619-91551  (Стари кодове: 978-954-91235)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Карамфил Кирилов Матев председател на УС Отговорно лице