Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт Отворено общество - София
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Солунска 56 карта
Телефони: +359 2 930 66 19
Факс: +359 2 951 63 48
Email: info@osi.bg
bsavova@osi.bg
Url: http://www.osis.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика, История, Право, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-2933  (Стари кодове: 978-954-9828)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Боряна Савова Лице за контакт
Георги Стойчев изп. директор Отговорно лице