Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
AII Data Processing
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Св. Св. Кирил и Методий 64 карта
Телефони: (02)801-26-00
Факс: (02)801-28-01
Email: info@aiidatapro.com
anton@aiidatapro.com
Url: http://www.aiidatapro.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Икономика, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-7021  (Стари кодове: 978-954-92729)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илия Красимиров Кръстев управител Отговорно лице