Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Народно събрание на Република България
Адрес
Град: София  1169
Улица/квартал: пл. Княз Александър Батенберг I 1 карта
Телефони: +359 939 30 47
Email: b.zaykova@parliament.bg
Url: http://www.parliament.bg
Тематики
Право, Официални публикации
Статус
Активен
Кодове 978-954-22
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Боряна Зайкова Отговорно лице