Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "ДУХ.БГ"
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: жк Яворов, ул. Иван Асен II бл. 24 вх. А карта
Телефони: +359 876 500 500
Email: viharat@gmail.com
Url: http://www.duh.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91079
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Цветков Лице за контакт
Милена Василева Отговорно лице