Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бургаска писателска общност
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Вола 1 карта
Телефони: +359 895 506 211
Email: bpo2015@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7266
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Роза Боянова председател Отговорно лице