Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Розова Зора - Тракия
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Проф. Христо Вакарелски 11 Б карта
Телефони: +359 887 025 404
Email: rosovazora@abv.bg
Url: http://www.rosovazora.com
Тематики
Здраве и красота, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7237
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Хан Крум 7А карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стеафан Калайджиев управител Отговорно лице