Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Агора
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Банат 1 ет. 5 карта
Телефони: +359 888 572 838
Email: r.yonkov@agora.bg
Url: http://www.agora.bg
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90374
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румен Йонков Отговорно лице