Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ДАИТА
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Княжево, ул. Доброволец 4 ет. 1 карта
Телефони: +359 882 418 175
Email: daita@abv.bg
Тематики
Психология, Книга-игра, Образование, просвета, специално образование
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-619-7124
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Весела Ангелова управител Отговорно лице