Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за космически изследвания и технологии - БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев 1 карта
Телефони: +359 2 988 35 03
Факс: +359 2 988 35 03
Email: office@space.bas.bg
Url: http://www.space.bas.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Физика, Техника, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-7490
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. Румен Недков Отговорно лице
доц. Лъчезар Филчев Лице за контакт
проф. Гаро Мардиросян Лице за контакт
Цвета Среброва Лице за контакт