Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПОЛИСТАР
Адрес
Град: София  1156
Улица/квартал: кв. Дървеница ул. Пловдивско поле 2 ет. 7 ап. 42 карта
Телефони: (02)752-989
Тематики
Здраве и красота, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-90208
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Павлина Недялкова Пенчева Отговорно лице