Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско дружество за защита на птиците
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: жк Яворов бл. 71 вх. 4 карта
Телефони: +359 2 979 95 00
Email: bspb_hq@bspb.org
Url: http://www.bspb.org
Тематики
Зоология, Екология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8310  (Стари кодове: 978-954-91421, 978-954-90211)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.vrabcheta.bg/bg/categories.html
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ваня Христова Рътарова-Георгиева Отговорно лице
Емилия Янкова Лице за контакт