Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Век 21 - прес
Адрес
Град: София  1410
Улица/квартал: жк Лозенец, ул. Богатица 9 карта
Телефони: +359 884 693 764
Email: vek21xpress@abv.bg
Url: http://vek21.com
Тематики
Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7618  (Стари кодове: 978-619-91005, 978-954-90282, 978-619-90248)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниел Александров Александров Отговорно лице