Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Век 21 - прес
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Богатица 9 карта
Телефони: +359 2 865 11 91
Факс: +359 2 865 11 91
Email: alyord@abv.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-91005  (Стари кодове: 978-954-90282, 978-619-90248)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валерия Александрова Александрова Отговорно лице