Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бон Нет
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: жк Студентски град, ул. Димитър Стефанов 11 А вх. Б ет. 3 ап. 14 карта
Телефони: 0888 805-120; 0897 859-165
Факс: (02)423-29-88
Тематики
Домакинство и готварство
Статус
Активен
Кодове 978-619-7013
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Десислав Стоянов управител Отговорно лице
Мартин Бунчев управител Отговорно лице
Илиян Филипов Лице за контакт