Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЛЮБЕНЛИНА
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: бул. Прага 3 карта
Телефони: 0888-777-328
Email: svetoslavpintev@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Научно-популярна литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90010
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светослав Светославов Пинтев управител Отговорно лице