Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация П.У.Л.С
Адрес
Град: Перник  2300
Улица/квартал: ул. Средец 2 карта
Телефони: +359 76 60 10 10
Email: pulse.women@gmail.com
Url: http://www.pulsfoundation.org
Тематики
Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7615  (Стари кодове: 978-619-91491, 978-619-91354)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Габриела Заркова Лице за контакт
Екатерина Велева Отговорно лице