Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Химера - Шумен
Адрес
Град: Шумен  9701
Улица/квартал: ул. Патлейна 10 карта
Телефони: +359 54 830 585
Email: print@himeraltd.com
Url: http://www.himeraltd.com
Тематики
Пътуване и туризъм, Литература, езикознание, лингвистика, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-7745  (Стари кодове: 978-619-7218, 978-954-9775)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиян Петков Отговорно лице