Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Звезди
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Христо Ботев 34 ап. 5 карта
Телефони: (02)951-63-74
Email: zvezda@zvezdi.org
Url: http://www.zvezdi.org
Тематики
Музика, Спорт, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8697  (Стари кодове: 978-954-9514)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Звездомира Йосифова Петрова управител Отговорно лице