Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Е-литера
Адрес
Град: Варна  9009
Улица/квартал: ул. Екатерина Симитчиева 6 ет. 3 ап. офис 6 карта
Телефони: +359 52 632 332
Email: info@e-litera.com
Url: http://www.e-litera.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-339
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Канев Отговорно лице