Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Отличник
Адрес
Град: София  1712
Улица/квартал: жк Младост 3 бл.333 вх. 1 ап. 20 карта
Телефони: +359 882 037 207
Email: office@otlichnik.bg
Url: http://www.otlichnik.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91166
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венцислава Велинова Миндова Отговорно лице