Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
International Book Services
Адрес
Град: Петрич  2850
Улица/квартал: ул. Княз Борис I 7 карта
Телефони: +359 745 63 290
Факс: +359 745 63 290
Email: gtrenchev@abv.bg
Тематики
Фотография, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90274
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Тренчев Лице за контакт
Роданти Диму управител Отговорно лице