Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИКОМ ИНТЕЛЕКТ
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: бул. Дондуков 11 ет. 3 карта
Телефони: (02)980-42-69
Факс: (02)980-42-69
Email: ecom_sf@abv.bg
Url: http://www.ecomintellect.com
Тематики
Икономика, Енциклопедии, справочници, речници, Учебници, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-8464
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Софка Петкова Младенова управител Отговорно лице