Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НС "Идеи XXI век"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: жк Дружба 1 бл. 37 вх. В ет. 2 ап. 6 карта
Телефони: +359 885 596 762
Email: roumian.roussev@gmail.com
Тематики
Наука, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91735
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румян Русев Отговорно лице
Велко Чардаков Лице за контакт