Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ейч Ем Ар Логос
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: кв. Хладилника, бул. Черни връх 80 карта
Телефони: +359 886 762 623
Email: hmrlogos@gmail.com
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-92780  (Стари кодове: 978-619-91744, 978-619-92439)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мая Христова Отговорно лице