Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Need For Color
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Стара планина 20 карта
Email: info@needforcolor.com
Url: http://needforcolor.com
Тематики
Картинна книга
Статус
Активен
Допълнителна информация
Need For Color е in print на Кавалет ЕООД
Кодове 978-619-7323
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://needforcolor.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валерий Пощаров Отговорно лице