Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Рекламна агенция "ПОЛИ - Н"
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: ул. Верила 1 ап. 18 карта
Телефони: 0888 508-075
Email: poli_rekl@abv.bg
Url: http://www.pavlina-pavlova.com
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8321
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Павлина Петрова Павлова Лице за контакт
Петър Ненов управител Отговорно лице