Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пловдивско университетско издателство
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Цар Асен 24 карта
Телефони: +359 895 482 175
Email: press@uni-plovdiv.bg
Тематики
Наука, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-619-7663
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Кърнев Лице за контакт