Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИВЕЛ стил М
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Захарна фабрика, ул. Кукуш 1 карта
Телефони: (02)929-13-45
Факс: (02)929-73-81
Email: office@ivel.org
Url: http://www.ivel.org
Тематики
Биографии, Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-954-92897
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мая Иванова управител Отговорно лице