Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НСМ Медиа
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: ул. Димитър Петков 119 карта
Телефони: (02)828-47-57
Email: atanasov_atanas@abv.bg
Url: http://nsm-media.com
Тематики
Фармация, хомеопатия, Езотерична литература и парапсихология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9913  (Стари кодове: 978-954-8477)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивана Петкова Лице за контакт
Атанас Иванов Атанасов директор Отговорно лице