Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Булгарресурс
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Проф. Милко Бичев 13 карта
Email: bulgarresurs@abv.bg
Url: http://www.bulgarresurs.com
Тематики
Стоматология, Художествена литература за деца и юноши, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8885
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаил Георгиев Отговорно лице
Георги Георгиев Лице за контакт