Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Биана
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: жк Яворов бл. 56 вх. А ап. 6 карта
Телефони: 0888 532-632
Email: anna.bakalova@abv.bg
Тематики
Философия, Йога
Статус
Активен
Кодове 978-954-91509
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Бакалова управител Отговорно лице