Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Су-Прита
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Цар Симеон 5 а ап. 5 карта
Телефони: +359 883 451 721
Email: yulia.syrova@gmail.com
Тематики
Комикси, Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7635
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юлия Вячеславовна Сирова управител Отговорно лице
Вячеслав Владимирович Сиров Лице за контакт