Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Медицинско издателство Арсо
Адрес
Град: София  1431
Улица/квартал: ул. Христо Станчев 17 карта
Телефони: +359 2 851 81 45
Email: m.i.arso.kp@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-197  (Стари кодове: 978-954-9301, 978-954-8967)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Константин Асенов Петров Отговорно лице