Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Каритас София
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Струма 1 карта
Телефони: +359 2 869 63 35
Email: st.anna@caritas-sofia.org
Тематики
Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-90946
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветомир Думанов Отговорно лице
Радослава Загорова Лице за контакт