Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Принт Зоун
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: ул. Бузлуджа 56 карта
Телефони: +359 887 784 463
Email: office@printzone.bg
Тематики
Религия и теология, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90840
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йордан Ангелов управител Отговорно лице