Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща Бурж
Адрес
Град: Търговище  7700
Улица/квартал: ул. Рила 2 карта
Телефони: +359 601 31 369
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7297
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Бурджов Отговорно лице