Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Милен Панайотов
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 8 карта
Email: milenpanayotov@hotmail.com
Тематики
Спорт
Статус
Активен
Кодове 978-954-92818
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милен Йорданов Панайотов Отговорно лице