Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Читалище "Съгласие 1869"
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: пл. Възраждане 7 карта
Телефони: +359 64 824 242
Email: saglasie1869_pleven@abv.bg
Url: http://www.saglasie1869.eu
Тематики
Библиография и библиотекознание, История, Биографии
Статус
Активен
Кодове 978-619-90270
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маргарита Лазарова Николова Отговорно лице