Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
BOOK LIFE
Адрес
Град: Пловдив  4003
Улица/квартал: ул. Полковник Дрангов 4 карта
Email: ik.booklifestore@gmail.com
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-92282
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Евгения Янкова Грозева-Кунчева управител Отговорно лице