Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фото медия
Адрес
Град: София  1225
Улица/квартал: ул. Пет могили 1 карта
Телефони: +359 888 253 223
Email: products@simetro.com
Url: http://www.simetro.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Редки и особени издания, библиофилски издания, Развлечения, хоби
Статус
Активен
Кодове 978-619-7562  (Стари кодове: 978-954-91529, 978-954-2939, 978-954-9407)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Драгомиров Петров управител Отговорно лице