Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Вива Вижън
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: ул. Витиня 33 Г карта
Телефони: +359 887 958 483
Email: office@vivavision.bg
Url: http://www.vivavision.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91238
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гергана Маринова Маринова Отговорно лице