Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по физика на твърдото тяло "Академик Георги Наджаков" - БАН
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 72 карта
Телефони: +359 2 979 58 31
Факс: +359 2 416 93 57
Email: gkamish@issp.bas.bg
Url: http://www.issp.bas.bg
Тематики
Физика
Статус
Активен
Кодове 978-954-91198
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Ганка Камишева Отговорно лице