Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
BOGITI
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: жк Лозенец, ул. Якубица 25 вх. А ап. 2 карта
Телефони: +359 2 470 96 14, +359 888 275 077
Email: bogiti.ivan@gmail.com
Тематики
Изкуство, Биографии, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90551
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Татяна Розенова Иванова управител Отговорно лице
Иван Венциславов Иванов Лице за контакт