Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пункт
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: карта
Email: office@punkt.bg
Url: http://www.punkt.bg
Тематики
Изкуство, Детско-юношеска литература, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-92134  (Стари кодове: 978-954-92520)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Кирилов Лазаров Отговорно лице
Красимир Тодоров Ставрев Лице за контакт