Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ОМДА
Адрес
Град: София  1359
Улица/квартал: жк Люлин бл. 514 карта
Телефони: +359 887 435 808
Email: simeonov.petko@gmail.com
Url: http://www.omda.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7510  (Стари кодове: 978-954-9719)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петко Симеонов Петков управител Отговорно лице