Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Архитектурна Агенция "Братя Кадинови"
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: ул. Панайот Волов 11 карта
Телефони: +359 2 944 18 02
Email: kadinovibros@gmail.com
Url: http://www.kadinovibros.com
Тематики
Архитектура и дизайн
Статус
Активен
Кодове 978-954-90663
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р арх. Бойко Кадинов управител Отговорно лице