Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пергамент Прес
Адрес
Град: София  1229
Улица/квартал: жк Надежда 3 302 ет. 8 ап. 159 карта
Телефони: (02)836-64-45,0888 667-753
Email: staniotov@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-641
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станимир Йотов глав.ред. Лице за контакт
Силвия Николаева Йотова управител Отговорно лице