Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национална асоциация на ресурсните учители
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: ул. Владово 1 карта
Телефони: +359 877 183 842, +359 2 966 45 30
Email: office@narubg.org
petrova@narubg.org
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7534
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калина Христова Вълова председател на УС Отговорно лице
Паулина Пламенова Петрова Лице за контакт