Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Е-ЛЕТЕРА
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Васил Друмев 47 вх. А ет. 1 ап. 1 карта
Телефони: +359 876 303 450
Email: kanev@dkanev.com
Url: http://www.e-litera.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-619-7222
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.e-litera.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д.ик.н. Димитър Канев Отговорно лице