Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: жк Слатина бл. 47 А ап. 79 карта
Телефони: +359 898 401 439
Email: revmatologia.org@gmail.com
Url: http://www.revmatologia.org
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90469
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.revmatologia.org
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Боряна Ботева зам. председател на УС Лице за контакт
Цвета Апостолова председател на УС Отговорно лице